Om os

Vi rådgiver i arbejdsmiljø på infrastrukturprojekter

Hos Reflect Consulting rådgiver vi virksomheder inden for infrastrukturbranchen i at optimere deres arbejdsmiljø. Samlet har vi mere end 30 års erfaring inden for arbejdsmiljø på nationale og internationale projekter. Vores specialister er derfor klædt godt på til at hjælpe jer med at styrke jeres arbejdsmiljø, skabe øget effektivitet og sikre konkurrencefordele.

Vi går op i det, vi laver

Arbejdsmiljø handler om at forbedre menneskers hverdag. Derfor er et sundt arbejdsmiljø en fundamental del af enhver virksomhed – og rejsen hertil vil vi gerne være en del af.

Ofte omfatter infrastrukturprojekter flere interessenter og sammenfaldende opgaver. Af den grund er tillid mellem parterne et væsentligt element i enhver arbejdsmiljøsituation. Vi lægger stor vægt på at opbygge og vedligeholde tillid og tager derfor hensyn til parternes unikke behov og bekymringer.

…Og vi har øje for reglerne

Infrastrukturbranchen er karakteriseret ved en lang række regler og krav, der skal styre sikkerheden for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Med et stærkt fokus på lovgivning og regulering sikrer vi, at jeres virksomhed er ajour med de seneste krav og undgår juridiske konsekvenser såsom en anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Vi stræber efter at imødekomme alle parter på et projekt, og standarder og arbejdsmiljølovgivningen udgør fundamentet for vores arbejde. Ud fra ISO-standarder inden for arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), kvalitet (ISO 9001) og miljø (ISO 14001), sørger vi for, at jeres virksomhed lever op til best practice inden for arbejdsmiljø.

Ydelsesområder

Hos Reflect Consulting kombinerer vi praktisk erfaring med solid teoretisk viden. Vi tilbyder helhedsorienteret rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljøkoordinering, arbejdsmiljøtilsyn, arbejdsmiljøcertificering, arbejdsmiljøvurdering, risikovurdering og kvalitetsledelse.

Mand i gul jakke står på toppen af bro.
Arbejdsmiljø i øjenhøjde

“Effektiv arbejdsmiljøkoordinering og implementering af ledelsessystemer hviler på tillid. Tillid til koordinatorer og til systemet, der skaber sammenhæng og sikrer en sund og sikker arbejdsplads, hvor ISO-standarderne overholdes.”

Dirk Jørgen Boock, CEO Reflect Consulting