Risikovurdering

Skal vi foretage en risikovurdering af jeres arbejdsmiljø?

Et godt arbejdsmiljø starter med en risikovurdering.

Identificering af potentielle risici er fundamentalt, og danner rammerne for udviklingen af et effektivt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder rådgivning og assistance, når I skal identificere og minimere potentielle risici i jeres arbejdsmiljø.

Tre personer i gult tøj etablerer underføring på en vej.

Nøje vurdering og effektive tiltag

Når din arbejdsplads skal risikovurderes, hjælper vi arbejdsgiveren med at udføre en arbejdspladsvurdering. Ved at anvende en risikomatrice skal arbejdsgiveren identificere potentielle risici forbundet med arbejdet og foreslå tiltag, der kan minimere disse risici og øge det fysiske såvel som psykiske arbejdsmiljø. Gennem vores erfaring indenfor infrastrukturbranchen og off shore-industrien er vi veludstyrede til at identificere risici og foreslå effektive tiltag, der kan reducere risiciene. Resultaterne af en risikovurdering skal dokumenteres og være tilgængelig for medarbejdere og Arbejdstilsynet, når arbejdspladsen kontrolleres.