Arbejdsmiljøkoordinering

Et sundt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkoordinering er med til at sikre et sundt og godt arbejdsmiljø.

På infrastrukturprojekter og byggepladser spiller arbejdsmiljøkoordinering en central rolle ved at facilitere samarbejde og sikre, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

En gruppe arbejdere i orange tøj asfalterer en dansk vej.

Arbejdsmiljøkoordinatorens roller

Arbejdsmiljøkoordinering er fundamentalt gennem samtlige faser i ethvert projekt. Koordinatoren bærer forskellige ansvarsopgaver gennem projektets levetid herunder i projektfasen som arbejdsmiljøkoordinator P (AMK-P) og i byggefasen som arbejdsmiljøkoordinator B (AMK-B).

Med deres arbejdsmiljøviden udarbejder og opdaterer vores koordinatorer arbejdspladsens plan for sikkerhed og sundhed – også kaldt PSS. I denne plan identificerer koordinatoren potentielle risici og fastlægger foranstaltninger for at minimere dem. Typisk har arbejdsmiljøkoordinatoren også ansvaret for at sikre, at både arbejdsgivere og arbejdstagere er informeret om relevante sikkerhedsprocedurer såsom hvornår man skal bruge sikkerhedssko, regler for tunge løft samt brugen af sikkerhedshjelm.

Under hele projektet kontrolleres arbejdsmiljøet af koordinatoren, der også bistår med åben, fleksibel rådgivning og samarbejde imellem entreprenører for at undgå konflikter.

Få hjælp af specialister i infrastrukturbranchen

Hos Reflect Consulting er vi specialister i arbejdsmiljøkoordinering inden for infrastrukturbranchen. Med samlet mere end 30 års erfaring inden for infrastruktur- og off shore-industrien er vi klædt på til at assistere med alle typer opgaver – fra arbejdsmiljøkoordinering til lederudvikling.

Lad os hjælpe med at sikre jer et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed eller projekt.