Arbejdsmiljøvurdering

Fundamentet for et sikkert arbejdsmiljø

Vil I nedsætte potentielle risici i jeres arbejdsmiljø og have en plan for sikkerhed?

Som arbejdsmiljøkoordinator udfører vi arbejdsmiljøvurdering og arbejdsprocesvurdering (APV) for at sikre effektivitet, sikkerhed og et godt arbejdsmiljø.

Maskiner graver hul til en tunnel-cykelsti.

Arbejdsmiljøvurdering og arbejdsprocesvurdering

Hos Reflect Consulting udgør arbejdsmiljøvurdering ofte fundamentet for vores arbejdsmiljøarbejde i infrastrukturprojekter. I vurderingen tager vi udgangspunkt i rollerne som arbejdsmiljøkoordinator både i projektfasen (AMK-P) og i byggefasen (AMK-B).

Vi foretager både traditionelle arbejdspladsvurderinger (APV) med hovedvægt på arbejdsmiljø, men også arbejdsprocesvurderinger med opmærksomhed på infrastruktur og effektivitet. Det kan eksempelvis indebære indretning på din byggeplads, APV-spørgeskemaer eller vejledning om brugen af maskiner og maskinanlæg (at-vejledning).

I arbejdsprocesvurderinger udfører vi en grundig risikovurdering med fokus på infrastruktur. Ved at koncentrere os om infrastrukturen opnår vi et præcist overblik over risikobilledet, og gennem risikomatricer vurderer vi sandsynligheden og konsekvensen ved samtlige risici.

I begyndelsen af en arbejdsprocesvurdering evaluerer vi de områder, der typisk anses for at være potentielt farlige arbejdsområder (særligt farligt arbejde). Denne tilgang sikrer, at vi håndterer potentielle risici på omhyggelig vis uden at miste fokus på både sikkerhed, arbejdsmiljø og den overordnede opgave.